Upadłość konsumencka

Polega na częściowym lub całkowitym oddłużeniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Kancelaria Prawna LIBERO specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.

Pomagamy ogłosić upadłość konsumencką zarówno osobom fizycznym nieprowadzący działalności gospodarczej jak i przedsiębiorcom. Przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces dotyczący ogłoszenia upadłości, począwszy od sporządzenia wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, po reprezentację przed sądem właściwym, do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

W toku całego postępowania sądowego naszych klientów reprezentują profesjonalni pełnomocnicy procesowi – adwokaci, którzy specjalizują się w prawie upadłościowym.

Poza kompleksowym przeprowadzaniem przez proces upadłości konsumenckiej, Kancelaria Prawna LIBERO zajmuje się również restrukturyzacją zadłużeń, która ma na celu znaczne zmniejszenie wysokości zadłużenia, negocjowanie nowych warunków spłat zobowiązań, doprowadzenie do zawarcia korzystnej dla naszych Klientów ugody z wierzycielami. A to wszystko, aby nasi Klienci zaoszczędzili w ostatecznym rozrachunku sporą kwotę pieniędzy.

Upadłość gospodarcza

Polega na oddłużeniu osób prowadzących działalność gospodarczą, mających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to rozwiązanie dla firm, które nie regulują swoich zobowiązań powyżej 3 miesięcy.

Prawo medyczne

Błędy medyczne Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa medycznego. Współpracujący z Naszą Kancelarią prawnicy posiadają kierunkowe wykształcenie z zakresu prawa medycznego, które poparte jest wiedzą praktyczną tj. doświadczeniem w reprezentacji procesowej pacjentów przed sądami cywilnymi i karnymi. Prowadzimy sprawy dotyczące min.: - dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty), w razie wystąpienia w trakcie prowadzonego leczenia błędu medycznego, - reprezentacji pacjentów przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Ponadto zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotom leczniczym tj. szpitalom, zakładom opieki zdrowotnej oraz klinikom medycyny estetycznej.

Prawo handlowe – obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria Prawna Libero proponuje Państwu kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, w zakresie wskazanym poniżej ze szczególnym uwzględnieniem następujących czynności:

 1. Udzielanie opinii prawnych ustnych lub pisemnych – na wyraźnie życzenie  Zleceniodawcy w bieżących sprawach przedsiębiorstwa;
 2. Sporządzanie pism przedprocesowych;
 3. Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów;
 4. Reprezentację na etapie przedprocesowym oraz procesowym przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi;
 5. Udział w negocjacjach handlowych z kontrahentami przedsiębiorstwa.

Przykładowa oferta obsługi prawnej dla przedsiębiorstw:

 1. Forma i czas realizacji zlecenia
  W przypadku spraw nagłych – proponujemy doradztwo telefoniczne tego samego dnia. Natomiast w przypadku spraw wymagających przygotowania w formie pisemnej - proponujemy termin 24 godzin/lub inny ustalony przez strony czas w konkretnej sprawie.
 2. Forma komunikacji
  Telefon, faks, e-mail, osobiście w siedzibie firmy lub Kancelarii.
 3. Raportowanie
  Comiesięczny raport z przeprowadzonych przez Kancelarię czynności.
 4. Sprawy sądowe
  W ramach wynagrodzenia ryczałtowego proponujemy prowadzenie spraw sądowych/przedsądowych  przez profesjonalnych pełnomocników – adwokatów bez limitu ilościowego.

Odszkodowania

Drugim filarem działalności Kancelarii Libero jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych tj. odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, w przypadku zaistnienia szkód na osobie oraz szkód majątkowych powstałych w skutek:

 • wypadku komunikacyjnego,
 • błędu medycznego (zarówno w razie popełnienia błędu medycznego w placówce medycznej, jak i dopuszczenia się błędu medycznego przez lekarza w ramach prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej),
 • wypadku przy pracy, wypadku w drodze do i z pracy,
 • wypadku powstałego w skutek wykonywania działalności rolniczej,
 • śmierci osoby bliskiej.

Ponadto poza roszczeniami odszkodowawczymi pomagamy Naszym klientom uzyskać min. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu czy też zwrot kosztów pogrzebu

Jako Kancelaria świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno na etapie przedsądowym (obejmującym min. zgłoszenie szkody do właściwego zakładu ubezpieczeń i reprezentację Klienta w całym procesie likwidacji szkody) jak i na etapie sądowym.

Naszych klientów reprezentują wyspecjalizowani pełnomocnicy procesowi - adwokaci, posiadający bogate doświadczenie praktyczne.

© 2020 Kancelaria Libero